دستگاه تست سایش پیشرفته مجهز به سیستم اندازه گیری و کنترل کامپیوتری


پديده سايش يکي از مهمترين عوامل تخريب قطعات صنعتي است. براي کاهش اين پديده، انتخاب جنس قطعات درگير با يکديگر و نيز انتخاب پوشش سطحي مناسب بسيار حائز اهميت است. براي دستيابي به اهداف فوق انجام آزمايشهاي سايش ضروري مي نمايد. به اين منظور نمونه‌هايي از قطعات مورد نظر را مي توان دردستگاه تست سايش نصب نموده عمر سايشي آنها را تعيين و تغييرات لازم را در آلياژ و پوششهاي سطحي آنها معين نمود. پين روي ديسك (Pin On Disk) روش متداولي براي ارزيابي رفتار سايشي و تريبولوژيكي انواع مواد فلزي، سراميكي، كامپوزيتها و پوشش‌هاي فلزي مواد است. در اين روش از حركت لغزشي پين روي ديسك براي ايجاد سايش استفاده مي‌شود. روش متداول به اين صورت است كه ديسك از جنس فلز (معمولاً فولاد ابزار با سختي بالا) ساخته مي شود و عضو سايا است.  همچنين پين عضو ساييده شونده و ماده مورد آزمايش است كه روي ديسک قرار مي گيرد. مهمترين عوامل موثر در اين آزمايش نيروي عمود بر پين، سرعت خطي ديسك، زمان و مسافت طي شده سايش است. همچنين براي درك صحيح مكانيزم‌هاي سايش، شناسايي ميزان تغييرات ضريب اصطكاك و دماي سطح سايش و حجم صداي توليدي بسيار مهم است. همچنين آزمون مي تواند تحت دما يا رطوبت مشخص و کنترل شده‌اي صورت گيرد.
مشخصات فنی دستگاه :

قابليت  تنظيم  و کنترل حلقه بسته نيروي عمودي  تا حداکثر 20Kgf با دقت 50grf ±

قابليت کنترل سرعت چرخش ديسک به صورت حلقه بسته تا حداکثر 300rpm با دقت 0.01%  و عدم امکان تغييرات سرعت حين انجام آزمون تحت تاثیر سایر شرايط

ديسک در قسمت بالاي دستگاه قرار گرفته است لذا محصولات سايش (براده‌ها) روي ديسک باقي نمي ماند و باعث افزايش کيفيت آزمون  مي شود.

قابليت جابجايي محل پين روي ديسك

قابليت نصب انواع پين از قطر 1mmتا 14mm

قابليت نصب انواع ديسك با قطرهاي مختلف از قطر 50mm تا قطر 250mm
 
امکان نصب کوره و کنترلر آن به منظور گرم کردن نمونه براي انجام تست تحت دماي مشخص  وجود دارد.
 
امکان نصب سيستم توليد رطوبت و کنترلر آن به منظور ايجاد رطوبت در اطراف نمونه براي انجام  تست تحت رطوبت مشخص وجود دارد.
 
مشخصات نرم افزار دستگاه :
 
دستگاه به صورت کاملاً اتوماتيک عمل نموده و اندازه گيري پارامترها و کنترل آنها توسط کامپيوتر صورت مي گيرد و داراي قابليت هاي زير مي باشد:
 
اندازه گيري و نمايش دماي قطعه تحت سايش (پين) با دقت  °1±
 
اندازه گيري و نمايش نيروي اصطکاک  با دقت  5grf ±
 
تنظيم نيروي عمودي  از طريق نرم افزار
 
اندازه گيري و نمايش حجم صداي توليدي حين سايش بر حسب دسي بل
 
تبديل تعداد دور به مسافت طي شده از طريق نرم ‌افزار
 
تنظيم سرعت دوراني  ديسك بر اساس قطر مسير سايش و سرعت خطي توسط نرم افزار 
 
قابليت تنظيم نرخ نمونه برداري دما و نيرو از طريق نرم‌ افزار
 
نمايش لحظه‌اي داده‌ها (زمان، دور، دما ، نيرو و شدت صوت) به صورت  نمايشگر و نمودار در نرم‌افزار 
 
ذخيره داده‌ها به صورت فايل Excel
 
تنظيم اتمام آزمون بر حسب تعداد دورهاي ديسك در نرم‌افزار  (ديسك بعد از دور تنظيم شده به طور اتوماتيك مي‌ايستد)
 
محاسبه ضريب اصطكاك از روي نيروي عمودي  و نيروي اصطكاك  و ارائه نمودار مربوطه
 
اجراي الگوريتم صاف کردن نمودار (Smoothing) براي داده هاي نيروي اصطکاک
 
اجراي آزمون در شرايط نيروي عمودي ثابت و سرعت افزايشي ديسک از حداقل دور تاحداكثر آن با شيب تنظيم شده
 
اجراي آزمون در شرايط سرعت ثابت ديسک و نيروي عمودي افزايشي از حداقل نيرو تا حداكثر آن با شيب تنظيم شده
 
تنظيم دماي کوره و يا ميزان رطوبت در حالت‌هاي آزمايش در دماي بالا يا در شرايط مرطوب