نام و نام خانوادگي مدير عامل : محمد یاقوتی نیا


تحصيلات     : کارشناس مهندسي کنترل و ابزاردقيق
                   کارشناس ارشد مهندسي مکاترونيک
                   دکتری مهندسی مکاترونیک

مدیرعامل شرکت آریانا مدرن صنعت از سال 84

دارای 4 پتنت داخلی تجاری شده