نام و نام خانوادگي مدير عامل : محمد یاقوتی نیا


تحصيلاتکارشناس مهندسي کنترل و ابزاردقيق
                 کارشناس ارشد مهندسي مکاترونيک

عضو پیوسته انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران

مدیرعامل شرکت آریانا مدرن صنعت از سال 84

دارای 4 پتنت داخلی تجاری شده