خط تست هيدرواستاتيک (تمام اتوماتيک) مخازن CNG
 
به منظور تست مجدد مخازن CNG استاندارد ایزو شماره 6406 ISO یا معادل آن استاندارد 6792 ایران مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری افزایش حجم دائم مخزن یک از مهمترین تستهایی می باشد که بایستی بر روی تمامی مخازن تولیدی و همچنین در تست دوره ای مخازن صورت گیرد.
سيلندرهاي تحت فشار جهت تست ادواري پس از 5 سال استفاده، بايستي توسط دستگاه تست اندازه گيري افزايش حجم دائمي يا اصطلاحاً تست هيدرواستاتيک مورد بازرسي قرار گيرد. هدف از انجام اين تست بررسي خواص مکانيکي متريال بدنه مخزن در مقابل افزايش فشار مخزن مي باشد. با انجام اين تست ابعاد ترک هاي موجود در بدنه مخزن بوسيله آثار ديده شده در افزايش حجم مخزن نمود پيدا مي کند. روش کار به اين شکل مي باشد که با اعمال فشار هيدروليکي (سيال آب) برابر با فشار کاري مخزن، بدنه سيلندر در اثر اين فشار افزايش حجم پيدا کرده و پس از 30 ثانيه در تثبيت فشار به مقدار ثابتي مي رسد. اين مقدار حجم را افزايش حجم کلي(Total Volumetric Expansion) مي نامند. سپس فشار مخزن را پايين آورده و به فشار صفر نسبي مي رسانند در اين صورت حجم مخزن کم شده اما به حجم اوليه نمي رسد بلکه مقدار مشخصي بالاتر از حجم اوليه خواهد داشت که اصطلاحاً افزايش حجم دائمي مخزن (Permanent Volumetric Expansion) مي باشد. با مقايسه مقدار افزايش حجم دائمي با مقدار افزايش حجم کلي در صورتي که نسبت PVE به TVE بالاتر از 10% باشد مخزن مطابق استاندارد خارج از محدوده بوده و قابل استفاده نمي باشد

خط تست هيدرو استاتيک مطابق استاندارد مربوطه شامل اجزاي زير مي باشد که ترتيب اجراي عمليات تست در آن رعايت شده است :

1- بخش باز نمودن شير از گلويي مخزن
2- بخش بازرسي چشمي بيروني و داخلي مخزن و توزین
3- بخش شستشوي داخلي مخزن
4- بخش تست هيدرو استاتيک (شامل سه زیر بخش :ورودی ، واترجکت و خروجی)
5- بخش بستن شير مخزن

مشخصات کلي دستگاه :

• قابليت تست انواع مخازن تحت فشار تا قطر 406 ميلي متر و طول 1900 ميلي متر
• دقت اندازه گيري افزايش حجم دائمي مخزن با دقت 0.1 سانتي متر مکعب
• الکتروپمپ فشار قوي با اعمال حداکثر 450 بار فشار
• سيستم اندازه گيري کامپيوتري و مقايسه نتايج با استاندارد و ارايه گزارش چاپي بر اساس کد مخزن
• مساحت لازم براي دستگاه با توجه به مدل چیدمان خطی ، U شکل یا L شکل متفاوت می باشد.
• دستگاه مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 6792 طراحي گرديده است.