سرواکچويتور الکترومکانیکی خطي (سروو سیلندر ، عملگر خطي یا سرو جک)
Electromechanical Linear Servo Actuator
 
از اكچويتورها براي‌ ایجاد و کنترل حرکتهای خطی دقیق يا نيروگذاري‌ ديناميكي‌ استفاده‌ مي‌شود.
 
 
مشخصات فني :
حداکثر نيروي ديناميکي : از 150 کیلوگرم نیرو تا 15000 کيلوگرم نيرو
حداکثر کورس جابجايي : از 50 تا 6000 ميلي متر
حداکثر سرعت خطي : 1600 ميلي متر در ثانيه
دقت اندازه گيري جابجايي : 10 ميکرو متر با فیدبک موقعیت
دقت اندازه گيري نيرو : 0.1% FS
 
نرم افزار پيشرفته با قابليتهاي :
کنترل حرکت بر اساس نيرو يا جابجايي با سرعت قابل تنظيم
تعريف انواع موجهاي بارگذاري اعم از سينوسي ، مربعي ، مثلثي و ترکيبي يا موجهاي غير تناوبي
 
موارد استفاده : تست عملکرد و دوام ، شبيه سازي مکانيزمهاي حرکتي در قطعات و زلزله روي سازه ها ، ايجاد حرکتهاي خطي و دوراني دقيق در ماشين آلات