مشخصات فنی ربات :
ربات قطبی شش محوره داراي چهار محور حرکت خطي در راستاي X ، Y ، Z  و´X بوده و محور دوراني V روي مجموعه محورهاي X و Y و محور زاويه اي U روي محور Z مي باشد.
براي اعمال حرکت از سروموتورهاي با قدرت متناسب و در صورت نياز ترمزدار استفاده مي شود.
محورهاي حرکتي از Linear Guide و Ball Screw تشکيل شده است.
بدنه سيستم از آلومينيوم با استحکام مناسب مي باشد.
کنترل سيستم توسط نرم افزار تحت Windows بوده و امکان اعمال دستورات حرکتي دستي توسط جوي استيک  و دستورات حرکتي ترتيبي و يا همزمان با نوشتن برنامه وجود دارد.
 
موارد کاربرد ربات :
کاربردهاي اين ربات در ديجيتال راديوگرافي و تست آلتراسونیک براي بازرسي غير مخرب و يا تهيه مدل سه بعدي از داخل قطعه ، اسکن سه بعدي توسط ليزر ، پاشش پلاسما و لايه نشاني ، رنگ آميزي دقيق و جوشکاري سه بعدي و مقاصد آموزشي مي باشد.
مدل هاي ديگري از اين ربات براي گرفتن و جابجايي قطعات مي تواند مورد استفاده قرارگيرد.


 
 


 
تابلوي کنترل دستگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تصوير نرم افزار دستگاه
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
مجموعه محورهاي V , Y , X 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموعه محورهاي U , X´, Z                                                                                             
 

 
 


صفحه کنترل اپراتوری شامل جوی استیک و کلیدهای کنترل محورها به صورت دستی (کنترل با نظارت)