دستگاه تست پمپ هیدرولیک

به منظور تست عملكرد پمپ هيدروليك و مدار هيدروليكي مربوطه با استفاده از الكتروموتور با توان مناسب و كنترلر دور پمپ با سرعت هاي مختلف به چرخش در آمده و فشار و دبی هيدروليكي حين پروسه كاري مدار مورد بازرسي قرار مي گيرد.

سيستم كنترل شامل PLC بوده و مانيتورينگ توسط HMI صورت مي گيرد.