دستگاه تست گيربكس
مشخصات دستگاه :
1. الكتروموتور و كنترلر دور با توان متناسب براي سيستم محرکه گيربكس در ورودي
2. دینامومتر AC یا Eddy Current با كنترلر گشتاور دینامومتری براي بار در خروجي 
3. سيستم اندازه گيري گشتاور ورودي و خروجي، سرعت ورودي و خروجي، دما و فشار روغن
4. سيستم گرمايش و سرمايش روغن
5. سيستم تزريق و تخليه روغن به صورت اتوماتيك
6. سيستم جازن دنده رباتيك با اندازه گيري نيروي جازدن
7. فيکسچر گيربكس به بدنه
8. کوپل گيربكس به موتور و دینامومتر
9. دستگاه توانايي انجام سيکلهاي تست تعريف شده را به طور اتوماتيک داراست
10. سيستم كنترل از نوع PLC با مانيتورينگ IPC
11. نرم افزار مانيتورينگ و پردازش ارتعاشات و صوت برای تست NVH و MCM
12. ذخيره و چاپ نتايج تست