دستگاه تست کشش و فشار يونيورسال با امکانات تست Cyclic از ظرفيت  10KN تا 100KN با مشخصات:
 
1. سيستم حرکتي سروموتوري با محور بال اسکرو
2. محدوده سرعت فک از 0.1 تا 300 ميلي متر بر دقيقه
3. کورس حرکتي 500 ميلي متر
4. دقت اندازه گيري نيرو 1± کيلو گرم
5. دقت اندازه گيري جابجايي 5± ميکرومتر
6. فک براي گرفتن نمونه هاي مقطع مستطيل و دایره
7. نرم افزار تحت ويندوز دستگاه  امکان جمع آوري داده هاي تست کشش و فشار از سنسورهاي نيرو و تغيير طول ، انجام محاسبات ، تهيه گراف و چاپ ‏نتايج تست را ايجاد مي نمايد و داراي امکانات زير مي باشد:‏
·    قابليت تنظيم سرعت فک دستگاه از طريق نرم افزار
·    قابليت رسم منحني نيرو- تغيير مكان و تنش- کرنش
·    ‏قابليت بزرگنمايي هر محدوده از منحني توسط كاربر
·    ‏قابليت مقياس نمودن منحني ها و حالت ‏Auto Scale
·    ‏قابليت ذخيره داده هاي آزمون با فرمت نرم افزار ‏Excel
·    ارائه پرينت از منحني ها در فرمت مناسب كه داراي سربرگي حاوي نام مركز، نام آزمايش كننده ‏، مشخصات نمونه مورد آزمايش، تاريخ و غيره مي باشد.