دستگاه سرو پرس

دستگاه سرو پرس وسيله اي است که براي پرسکاري، فشرده سازي يا مونتاژ قطعات حساس مورد استفاده قرار مي گيرد به عنوان مثال موقع مونتاژ دقيق قطعات يک مجموعه و يا جا زدن قطعات آببندي مانند کاسه نمدها که اندازه و زاويه دقيقي نسبت به محل قرارگيري لازم است داشته باشند و يا چاشني هاي انفجاري که نياز به کنترل نيرو و جابجايي همزمان موقع مونتاژ دارند و يا فشرده سازي مواد پودري مانند قرص هاي دارو يا نمونه سازي مربوط به آزمايشگاه متالورژي از سرو پرس که دقت  بسيار بالايي در کنترل پارامترهاي پرس داراست استفاده مي گردد. نرم افزار ويژه آن قابليت تنظيم ميزان نيرو و جابجايي با دقت  بالا را دارد همچنين امکان اعمال جابجايي و نيروهاي مختلف با ترتيبات قابل تعريف وجود دارد.  امکانات رسم نمودار ، ذخيره و چاپ در نرم افزار گنجانيده شده است.
ظرفيت هاي نيرويي سرو پرس از 150 تا 15000 کيلوگرم نيرو مي باشد.
امکان اضافه نمودن ايستگاه کنترل کيفي مونتاژ و جازني پس از انجام کار وجود دارد.