دستگاه بارگذاري ديناميکي خطي (جک دینامیکی) دارای مشخصات زير می باشد:

دستگاه بار گذاری خطی از یک اكچويتور خطی تشکیل شده است که دارای يك‌ سنسور موقعيت (Position Sensor) و يك‌ نيروسنج (‌Load Cell) می باشد و اكچويتور توسط‌ يك‌ كنترل‌كننده، كنترل‌ مي‌شود. كنترل‌كننده‌ قادر است‌ شكل‌ موجهاي‌ سينوسي، مربعي‌ و ذوزنقه‌اي‌ را در دو حالت‌ كنترل‌ جابجايي‌ و كنترل‌ نيرو به‌ اكچويتور اعمال‌ كند. با اتصال‌ كنترل‌ كننده‌‌ به‌ كامپيوتر و با كمك‌ نرم‌افزار علاوه‌ بر شكل‌ موجهاي‌ ساده‌ مذكور، امكان‌ اعمال شكل‌ موجهاي‌ تصادفي‌ و زلزله‌ نيز وجود دارد.

1. طول کورس جابجايي 300 ميلي متر
2. شفت خروجي از قطر 50 تا 80 ميلي متر
3. اعمال نيروي ديناميکي از 400 تا 9500 کيلوگرم نيرو
4. سرعت حرکت شفت از 25 تا 800 ميلي متر در ثانيه
5. نوع سيستم محرکه سروموتور با توان مناسب
6. دقت جابجايي خطي 10 ميکرومتر
7. سنسور اندازه گيري نيرو با ظرفيت مناسب
8. قابليت اتصال چهار دستگاه سنسور موقعيت از نوع LVDT یا سنسور نیرو Load Cell
9. تابلوي کنترل شامل تجهيزات اندازه گيري و کنترل و يکدستگاه کامپيوتر

10. نرم افزار پيشرفته با قابليتهاي :

• کنترل حرکت بر اساس نيرو يا جابجايي با سرعت قابل تنظيم
• امکان جمع آوري داده ها از سنسورهاي نيرو و موقعيت و رسم منحني
• قابليت بزرگنمايي هر محدوده از منحني توسط كاربر
• قابليت مقياس نمودن منحني ها و حالت ‏Auto Scale
• قابليت ذخيره و بازيابي داده هاي آزمون با فرمت نرم افزار ‏Excel


انواع مدلهاي قابل ارايه:


سرعت خطی بر حسب mm/s  -  نیروی دینامیکی بر حسب DLLM  -  Kgf

DLLM-400-800
DLLM-500-200
DLLM-950-800
DLLM-1500-500
DLLM-2000-250
DLLM-3000-250
DLLM-4500-100
DLLM-5500-100
DLLM-6000-50
DLLM-7500-100
DLLM-9500-25
DLLM-9500-50