با توجه به زمینه فعالیت و تولیدات خاص، شرکت آریانا مدرن صنعت رنج وسیعی از صنایع کشور را پشتیبانی می نماید که در زیر لیست آن قابل رویت می باشد:
 

 • مراکز تحقیقاتی
 • آزمایشگاههای همکار سازمان استاندارد ایران
 • دانشگاههای صنعتی کل کشور
 • صنایع فولاد و معدن
 • شرکت بوتان
 • شرکت ایران ترانسفو
 • شرکت تراکتورسازی
 • شرکت خودروسازی ایران خودرو
 • شرکت خودرو سازی سایپا
 • شرکتهای تولید قطعات و مجموعه های خودرو
 • شرکتهای ماشین سازی