دستگاه جوشکاري رباتيک
 
به منظور جوشکاري دقيق و يکنواخت با سرعت بالا و علي الخصوص در شرايطي که مسير جوشکاري پيچيده مي باشد از جوشکاري رباتيک استفاده مي شود.
در اين دستگاه با استفاده از سرو موتور و محورهايي با طول مناسب مي تواند در چند محور تورچ جوشکاري را حرکت داده و با مسير و سرعت تنظيم شده جوشکاري را روي قطعه انجام داد.
سيستم کنترل PLC با HMI قابليت برنامه ريزي براي مسير و سرعت، دستورات شروع و خاتمه جوشکاري را داشته و امکان تعريف حرکت هاي خطي و دايره اي وجود دارد . امکان استفاده از جوی استیک برای جوشکاری با نظارت وجود دارد.
اين دستگاه مي تواند مجهز به سيستم اتوماتيک رديابي و اندازه گيري شيار درز باشد تا اين پارامتر براي اصلاح اتوماتيک  موقعیت تورچ ، سرعت حرکت ، جريان ، سرعت فيدر مورد استفاده قرار گيرد.